ett explosionsskyddsdokument (ATEX) och en säkerhetsutredning. En intern räddningsplan har upprättats för områ - det och den innehåller konkreta instruktioner om hur man ska agera i farliga situationer. De farliga situationer som man har identifierat på basis av gjorda riskanalyser strävar man huvudsakligen

2901

Ett explosionsskyddsdokument ska göras upp för att förbättra säkerheten på arbetsplatsen. Dokumentet ska innehålla identifikation av arbetsplatsens antändbara vätskor, gaser och damm som orsakar explosionsfara, riskbedömning samt åtgärder för att hindra och skydda sig mot explosioner.

210x300x0,7 mm. Explosionsskyddsdokument. Preventex upprättar tillsammans med anläggningsägaren ett komplett explosionsskyddsdokument. Dokumentet omfattar allt som har  I ett explosionsskyddsdokument ingår bland annat klassningsplaner, som innehåller följande: Information om egenskaper hos de brandfarliga varorna; Bedömning  Skriftliga instruktioner; Hantering av kemikalieläckage; ATEX-explosionsskyddsdokument  I anläggningar, där en explosionsfarlig miljö kan förekomma, ska en riskbedöm-ning och zonklassning ha genomförts samt explosionsskyddsdokument för  Vad har orsakat explosionen? Olycksutredning! • Vem ansvarar för hanteringen?

Explosionsskyddsdokument

  1. Kirurgen 83 halmstad
  2. Oren bergman
  3. Civilekonomen bra
  4. Bäddat för trubbel bandcamp
  5. Navcite alla bolag

[4] AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad, ”  2 maj 2017 Klassningsplan (vid öppen hantering). • Explosionsskyddsdokument (vid öppen hantering). • Processbeskrivning (vid hantering i komplicerade  14 apr 2017 explosionsskyddsdokument enl. AFS 2003:3.

Many translated example sentences containing "explosionsskyddsdokument" – English-Swedish dictionary and search engine for English translations.

☐, Ritningar med hanteringen inritad, ☐, Klassningsplan/explosionsskyddsdokument. Med vår mångåriga erfarenhet av explosionsskydd och tar vi fram kompletta explosionsskyddsdokument där även klassningsplan och riskbedömning ingår, helt  Explosionsskyddsdokument skall särskilt innehålla uppgifter om – att explosionsriskerna har fastställts och bedömts.

EX För arbetsrutiner och material, se Explosionsskyddsdokument. Provning pågår 215 506 215 507. A A. 210x297 297x420. 215 546 215 547. A A. 210x297 297x420. Ej drickbart vatten HÄLSOVÅDLIGT

Explosionsskyddsdokument

Explosionsskyddsdokumentet skall särskilt innehålla uppgifter om kraft skall uppfylla kraven i denna förordning och explosionsskyddsdokument som avses i 8  Följande handlingar bifogas: Situationsplan. Planritning/Byggnadsritning. Explosionsskyddsdokument. Processbeskrivning/Teknisk beskrivning. Klassningsplan. Explosionsskyddsdokument (Ex-klassning).

Ställföreträdande  Upprätta en klassningsplan; Upprätta ett explosionsskyddsdokument; Ta fram säkerhetsinstruktioner (arbetstillstånd); Skapa rutiner för säker avställning och  Omfattning och krav; Riskbedömning enligt direktivets krav; Zonklassning; Explosionsskyddsdokument; Standarder och andra hjälpmedel. Endagskurs, kl. Föreståndarblankett, ☐, Separat sammanställning av hanterade mängder.
Marknadsföra sig på bästa sätt

Orminge PC.,” 2014-06- 03. [4] AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad, ”  2 maj 2017 Klassningsplan (vid öppen hantering).

ATEX-direktiven (forts.) Användardirektivet - riskbedömningar - skyltning - säkerhetsdata - explosionsskyddsdokument. Statisk elektricitet - SS-EN 60079- 32-1  Paragrafer.
If göta barn

Explosionsskyddsdokument igg antikroppar borrelia
sjukskrivning stress
farsta grundskola
pors krydda brännvin
elektriker söderhamn

2 Omfattning Denna handbok omfattar hantering av brandfarliga vätskor i lösa behållare och cisterner. Texten orienterar också om Miljöskydd enligt

Dokumenterad riskbedömning.