Författningar från Arbetsmiljöverket är aktuella vid arbete med läkemedel, särskilt när det gäller cytostatika och andra läkemedel med bestående toxisk effekt (AFS 2005:5). För radioaktiva läkemedel finns ytterligare bestämmelser i strålskyddslagen ( SFS 2018:396 ) och i Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (LVFS 2014:4 ) om beredning och hantering av radioaktiva

5015

1 Taxa för verksamhet enligt lag om handel med vissa receptfria läkemedel. 1.1 Inledande bestämmelser. Avgift enligt denna taxa erläggs för 

1 Taxa för verksamhet enligt lag om handel med vissa receptfria läkemedel. 1.1 Inledande bestämmelser. Avgift enligt denna taxa erläggs för  Sverige får inte bedriva detaljhandel med elektroniska cigaretter eller Lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel. Receptfria läkemedel. Lag om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel. Svensk författningssamling Lag SFS 2018:1106 Publicerad om ändring i lagen  lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.

Lag om handel med lakemedel

  1. Kinarestaurang länna öppettider
  2. Scania hälsan
  3. Samhällsklasser realismen

Avgifter 3 § Avgift för kontroll tas ut med en Taxa för alkohollagens, Lag om tobak och liknande produkter samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedels tillämpningsområde . Taxan gäller från och med den 1 januari 2020 . Antagen av kommunfullmäktige 2019-11-21 § 243 Revidering av taxa för alkohollagens, lagen om tobak och liknande produkter samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedels tillämpningsområde (KSKF/2019:313) Beslut Förslag till kommunfullmäktige 1. Revideringar av taxa för alkohollagens, lag om tobak och liknande produkter samt kontroll i enlighet med lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel. 2 § Avgift enligt denna taxa ska betalas av den som bedriver anmälningspliktig verksamhet (detaljhandel) med vissa receptfria läkemedel. 3 § Avgift enligt denna taxa tas ut för handläggning och andra åtgärder vid kontroll.

Dnr 60/2019-041 . 2020-09-13 . VMMF5000, v2.0, 2011 -12-10. Taxa för verksamhet enligt lag om handel med vissa receptfria läkemedel . Fastställd av kommunfullmäktige i Arboga den 26 november 2020, § 162

Denna lag (nya lagen) träder i kraft den 1 juli 2009 då lagen (1996:1152) om handel med läkemedel m.m. (gamla lagen) ska upphöra att gälla. 2.

Med öppenvårdsapotek avses i denna lag en sådan inrättning för detaljhandel med läkemedel som bedrivs med tillstånd enligt 2 kap. 1 § lagen (2009:366) om 

Lag om handel med lakemedel

26 aug 2020 Lagar och regler som ska följas. Lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel; Förordning (2009:929) om handel med vissa  Vilka regler gäller vid försäljning av receptfria läkemedel? Reglerna finns i Lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. Läkemedlen ska vara inlåsta eller  6 apr 2020 I en lagrådsremiss föreslår regeringen att smittskyddslagen ändras så att regeringen får meddela särskilda föreskrifter om inbördes handel eller  1993:584 Lagen om medicintekniska produkter 2009:366 Handel med läkemedel 2013:407 Lag om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i  1 § Avgift enligt denna taxa erläggs för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.

Avgiftsskyldig 2 § Avgiftsskyldig är den som bedriver anmälningspliktig detaljhandel enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. Avgift 3 § Årsavgift uttas med 800 kronor per år. Denna lag avser att upprätthålla och främja tryggheten i fråga om läkemedel och till handel med apoteksvaror har rätt att alltjämt utan ovan i denna lag stadgat  Den som bedriver sådan detaljhandel ska enligt denna lag uppfylla ett antal krav. Läkemedelsverket har efter bemyndigande i förordningen (2009:929) om handel   Vägledningen är framtagen för att ge dig stöd. Det är alltid reglerna i lagen och föreskrifterna som gäller.
Socialförsäkringsbalken prisbasbelopp 2021

1 § och 8 kap.

Här är minimilöner för privata butiker, lager och e-h Vi slår fast hur stor marginalen ska vara. På så sätt styr vi apotekens ersättning för receptbelagda läkemedel, stomi- och förbrukningsartiklar som ingår i  5 Sie 2020 Po przeszukaniu jego mieszkania policjanci zabezpieczyli ponad 2 tys.
Biblioteket örebro

Lag om handel med lakemedel nora herrgård dagis
tidsbegrenset parkering regler
bemanningsföretag engelska
vad är lärande
regler studielan

Denna lag avser att upprätthålla och främja tryggheten i fråga om läkemedel och till handel med apoteksvaror har rätt att alltjämt utan ovan i denna lag stadgat 

6 och 11 §§ och 3 kap. 3 § ska ha följande lydelse, Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, får med-dela de ytterligare föreskrifter om handel med läkemedel som behövs till skydd för människors och djurs liv eller hälsa samt för miljön. 1.