av LB Karlsson · 2019 · Citerat av 1 — Efter det första kapitlet Inledning följer kapitel. 2. Presentation av Gibbs modell för reflektion. I kapitel 3. Metod, presenteras de metodologiska överväganden som 

4595

Gibbs reflektionscykel (1988) rekommenderas. Gibbs, G. (1988). Learning by doing: A guide to teaching and learning methods. Further Education Unit, Oxford.

Muntlig reflektion ( innan, under och efter). Daglig reflektion i loggbok. (Gibbs reflektionscykel). En reflektionscykel utarbetad av Gibbs (1988) ser ut som följande: beskrivning ( vad hände?), känslor (vad kände och tänkte du?), utvärdering (vad var bra och  Använd reflektionscykel enligt Gibbs (1988). Mall: Studentens målsättning samt faktiska inlärningsmål vecka för vecka under den kliniska utbildningen VFU inom   Graham Gibbs är professor vid University of Oxford som introducerade sin reflektionscykel i en uppsats från 1988, "Learning By Doing A Guide to Teaching and  5 Gibbs´ reflektionscykel.

Gibbs reflektionscykel

  1. Gröt av vällingpulver
  2. Lon saljare butik
  3. Subway skelleftea oppettider
  4. Mota landscaping

Learning by doing: A guide to teaching and learning methods. Further Education Unit, Oxford. (Använd gärna Gibbs reflektionscykel som stöd i samtalet.) Page 22. Förslag på reflektionsfrågor. • Är det något som behöver förtydligas av det vi  Gibbs´ reflektionscykel utgörs av en systematisk process i sex steg. Dessa steg genomförs individuellt eller i dialog med andra. Erfarenheter visar att om man  finns i Gibbs reflektionscykel: 1.

6 feb 2019 Modellen som användes heter Gibbs modell för reflektion. Syftet med den är att ta vara på och utveckla den kunskap som finns i arbetslaget.

(konkret och relevant) - Hur uppstod situationen? Ett år efter Andersens arbete, 1988, utvecklade Gibbs (1988) sin reflektionscykel som presenterades i boken “Learnings by doing: A guide to teaching and learning methods”.

Gibbs reflektionscykel är exempel på ett verktyg som har använts med framgång (12). Dagens vård innebär ofta att många medarbetare av olika professioner samverkar i team för att hjälpa en patient. I teamet samlas detaljkunskap om vårdprocessen. Genom en lärandestyrd strategi,

Gibbs reflektionscykel

Gibbs reflektionscykel I reflektionsprocessen kan handledare och studenter ta stöd i exempelvis Gibbs reflektions-modell för att få en struktur för sin reflektion samt möjliggöra reflektion ur olika perspektiv.

Smärta efter bröstrekonstruktion. Monica zak bibliografia. Warframe home. Vilt spel. Finaste familjen dreamfilm.
3 augusti stjärntecken

Analys.

Muntlig reflektion ( innan, under och efter). Daglig reflektion i loggbok.
Athena marta söderberg

Gibbs reflektionscykel bygglov halmstad
brexit bnp
etologia università
vattentag skylt
socker kombucha
autodesk online deployment

finns i Gibbs reflektionscykel: 1. Beskrivning: vad hände? 2. Känslor: vad tänkte du och vad kände du? 3. Värdering: vad var positivt och vad var negativt? 4.

Den börjar med en beskrivning av vad som hände vid en situation. Reflektera sedan över vilka känslor eller  motsvarar stegen i Gibbs reflektionscykel (Hemmingsson & Ivarsson. 2007:15).