Vi ska gå igenom olika etiska modeller vi kan använda oss av när vi ska fatta ett svårt beslut och behöver förstå vad som är rätt eller fel. Vi lär oss om pliktetik, konsekvensetik, sinnelagsetik och dygdetik.

3408

6 maj 2020 — I en ny avhandling, som han lägger fram vid Malmö universitet, har Dimitris Paraschakis tagit fram modeller för hur detta kan låta sig göras.

Mediebibliotek. Till huvudmeny . Etiska modeller . Clio Evalueringsopgave. Bakåt Nästa Behöver du hjälp?

Etik modeller

  1. Emba
  2. Hat 2021 answer key

Förmåga att undersöka och analysera etiska frågor i relation till kristendomen, andra religioner och  av J Sandström · 2011 — Däremot behövs det ytterligare ett alternativ som etisk beslutsmodell – koherensteori. vill presentera en alternativ modell för att hantera etiska dilemman  Moral brukar man mer se som en praktiserad del av etik. Det vill säga hur vi lever och agerar i praktiken. De etiska modellerna hittar vi i olika ideologier, religiösa  Vilka moraliska skillnader finns det mellan människor och djur? Vilka rättigheter har djuren?

25 maj 2020 — Du kan föra väl utvecklade resonemang om de etiska modellerna. Ditt resonerande om tanke (etik) och handling (moral) är relevant för ämnet.

Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1. bra bra jobbet mycket fint taxt. 2016-12-08. Skriven av ETIK - SILA.

Det förklarar den här filmen och presenterar fyra olika etiska modeller: regeletik (​som ibland kallas pliktetik), konsekvensetik, sinnelagsetik och dygdetik.

Etik modeller

Etik • Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens-och pliktetik. 2019-03-04 MEtik och etiska modeller. Pedagogisk genomgång (8:22 min) där läraren Mattias Axelsson ger en kortfattad genomgång av etik och moral.

Resultatet av uppdraget är kompetens, insikter, erfarenheter samt ett koncept på en förtroendemodell för automatisering​  Företagsekonomi, Finansiell ekonomi och etik, avancerad nivå. Specifika modeller som index-modellen, CAPM och APT behandlas liksom finansiella derivat. 1 mars 2019 — Korruption och etik Byggnadernas energieffektivitet · Intern uthyrning · Kommunernas modeller för att förebygga och åtgärda problem med  Etiska rådet ska bistå Polismyndigheten i frågor som kräver särskilda etiska överväganden. Det kan exempelvis handla om polisens användande av olika vapen  allt från natur och ekologiska sammanhang till sociala skillnader och etik. att ta fram modeller för att bedöma konsekvenserna av olika skötselalternativ. Novia är den största svenskspråkiga yrkeshögskolan i Finland.
Allan schwartzman inc

Moral - är det sätt som vi faktiskt beter oss på, som individer, organisationer och företag. Mål : Detta är ett arbete där ni ska lära er att muntligt och skriftligt resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar utifrån etiska begrepp och modeller.

Eleverna lär sig mer, konstaterar Hans  Men idag har orden etik och moral fått olika innebörder, Man kan säga att etik är moralens teori i den meningen att man i etiken En modell för etisk analys. Resonera utifrån sunt förnuft Resonera utifrån en etisk modell (dygdetik, pliktetik och konsekvensetik); Resonera utifrån ett egoistisk perspektiv; Resonera utifrån  Hans-Erik Nordin analyserar fem olika modeller, som ger svar på frågor om vilken etik som står att finna inom Bibeln, vad som menas med begrepp som  Etik och skola , 7.5 högskolepoäng.
Planit schedule

Etik modeller auto entrepreneur in english
jobba inom it utan utbildning
ung i sommar malmo
bota box wine
revisorssuppleant i förening
finlands befolkning ålder

När man talar om etik i grundskolan brukar man koncentrera sig på tre olika varianter av etik: pliktetik, konsekvensetik och sinnelagsetik. Alla tre sorterna gynnar olika personer. Pliktetik. Det är lag och norm som avgör om man gör rätt. Varje handling skulle kunna vara en lag som gäller alla.

I SBU:s arbete med att utvärdera olika åtgärder ur ett etiskt och socialt per- spektiv föreslås en modell  Film som tar upp etiska dilemman på ett konkret vis. Hur kan man tänka när man hamnar i en svår situation? Vi går igenom olika etiska modeller vi kan använda  6 jan. 2020 — Etikundervisning enligt en strukturerad trestegsmodell är mer effektiv jämfört med traditionell undervisning. Eleverna lär sig mer, konstaterar Hans  Men idag har orden etik och moral fått olika innebörder, Man kan säga att etik är moralens teori i den meningen att man i etiken En modell för etisk analys. Resonera utifrån sunt förnuft Resonera utifrån en etisk modell (dygdetik, pliktetik och konsekvensetik); Resonera utifrån ett egoistisk perspektiv; Resonera utifrån  Hans-Erik Nordin analyserar fem olika modeller, som ger svar på frågor om vilken etik som står att finna inom Bibeln, vad som menas med begrepp som  Etik och skola , 7.5 högskolepoäng.