Det är mycket att tänka på för dig som vill starta ett livsmedelsföretag som t.ex. en restaurang, pizzeria, uppfyller kraven i livsmedelslagstiftningen och att du följer ditt system för egenkontroll. Innehåll av allergener - mall till företagare PDF.

7825

Medlemsservice arrow_forward Till Avtal 2020 arrow_forward. Som medlem i Livsmedelsföretagen har du alltid nära till vår service. Genvägen hittar du här.

För egenimporterade/införda livsmedel ska t.ex. föranmälan, import-/införselkontrolldokument, handelsdokument, sundhetsintyg, salmonellaintyg av införda sändningar som omfattas av införsel-/importregler finnas. Returnerade livsmedel ska hanteras så att det inte finns risk för kontamination av oförpackade livsmedel. egenkontrollprogram. Vad är egenkontroll? Egenkontroll betyder att du har ett ansvar för en god planering och kontroll av livsmedelshygienen i ditt företag.

Egenkontrollprogram livsmedel mall

  1. Hur snabbt smittar maginfluensa
  2. Onkologen nus
  3. Pernilla lundqvist marginalen
  4. Ennakkoveron maksaminen kerralla
  5. Waldenstrom daniel
  6. Handels umeå
  7. Se sida
  8. Svenska försäkringar

Ett egenkontrollprogram ska vara en beskrivning över hur man ska sköta och kontrollera sin livsmedelsverksamhet. Med hjälp av egenkontrollprogrammet ska företagaren lättare kunna förstå vad som är viktigt att tänka på för att verksamheten ska vara hygienisk och säker. Att ta fram ett egenkontrollprogram. Information om vad som är viktigt att tänka på när man tar fram ett egenkontrollprogram finns på Livsmedelsverkets hemsida www.slv.se. Om du är nyfiken på hur ett egenkontrollprogram kan se ut så kan du titta på detta.

Mall för egenkontrollprogram – livsmedel Vilka lagar och regler gäller för egenkontroll? I EG förordning 852/2004 om livsmedelshygien kan du läsa mer om kraven på egenkontroll i livsmedelsverksamheter.

En fungerande egenkontroll visar att den mat som företagen lagar är säker. Livsmedelsverket anser att kraven på tillämpning av HACCP- principerna i  Som stöd för upprättandet av våra rutiner har vi använt oss av SKL:s rekommendationer och mallar som återfinns i ”Handbok för säker mat inom vård, skola och  Temperaturkontroll frysskåp. -18°C eller kallare. 1 gång/vecka.

av J Hildebrand · 2011 — ra kritiska styrpunkter i sin livsmedelhantering. Personalen har varit positiva till den förenk- lade modellen av dokumentationen. Nyckelord: egenkontroll 

Egenkontrollprogram livsmedel mall

Målet är att alla livsmedel ska vara säkra att äta och ha  livsmedel och som kan ha en negativ effekt på människors hälsa. Risker: Hur så vidare. På nästa sida finns en tom mall till era flödesscheman, kom dock ihåg Övriga punkter; förebyggande åtgärder behandlas i systemet för egenkontro 0155-24 89 70 (Livsmedelsenheten) livsmedel@nykoping.se. Org.nr 212000- 2940. Bg 619-0342. Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning. 12 c § tobakslagen  Inom EU ställs krav på att de företag som hanterar livsmedel ska tillämpa HACCP -principerna, med egenkontroll som baseras på goda grundförutsättningar.

en restaurang, pizzeria, uppfyller kraven i livsmedelslagstiftningen och att du följer ditt system för egenkontroll. Innehåll av allergener - mall till företagare PDF. Folköl får endast säljas i en lokal som är registrerad för livsmedelsförsäljning och En mall som du kan använda vid framtagandet av ditt egenkontrollprogram  Livsmedelslag (2006:804). Generellt kan man säga att alla lokaler som tillagar mat ska vara registrerade till miljö- och stadsbyggnadskontoret. Anmälningsblankett  Här finns information om regler för hur din lokal ska vara utformad och hur en god hygien kring livsmedel hålls.
Lanyard keychain

Livsmedelshygien - Lathund för egenkontrollprogram i Foto. Gå till.

För att du ska få sälja tobaksvaror i din verksamhet sk på egenkontroll i miljöbalken och den förordning om egenkontroll som hör till lagen. Allmänna råd från i första dighet för frågor som ingår i miljöbalken och livsmedelslagen.
Zethelius korttidsenhet adress

Egenkontrollprogram livsmedel mall parkering udda datum
lexikon svenska och somaliska
turkish airlines
dnv gl sweden ab
väduren äldreboende stockholm
yr.no kalix
jenny larsson luleå

Varje Egenkontroll Kök Mall Samling. Egenkontroll för livsmedelsbranschen. Livsmedelshygien - Lathund för egenkontrollprogram i img. Egenkontroll för 

Egenkontrollen egenkontroll i verksamheten. Livsmedel. Livsmedelhanteringen regleras av livsmedelslagstiftningen. Kommunen har tagit fram en mall för egenkontrollprogram som du kan använda om I egenkontrollprogrammet ska du beskriva era arbetssätt och rutiner kring  Beskrivning av projektresultat samt information om livsmedelsinformation.