Syftet med bestämmelsen är att erbjuda övriga aktieägare en möjlighet att lämna i ett aktieinnehav representerande mer än 30 procent av röstetalet i SWECO.

8393

Aktieägare med ner än 98 procent av aktierna i FFNS och VBB har godkänt planerna på en fusion mellan de …

Beslut på bolagsstämman fattas vanligtvis med enkel majoritet. Aktieägarna i teknikkonsulten Sweco kallas till årsstämma torsdagen den 22 april. Stämman genomförs genom poströstning utan fysiskt deltagande. Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en utdelning på 2,20 kronor per aktie. Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 14 april 2021 (avstämningsdagen) och (ii) anmäla sig till årsstämman genom att avge sin poströst enligt instruktionerna nedan så att poströsten är bolaget genom Euroclear Sweden AB tillhanda senast onsdagen den 21 april 2021. Aktieägare i de relaterade bolagen äger också aktier i SWECO B. Andelen 16 % anger hur många av FM Mattsson Mora Group B-ägarna som även har SWECO B i sin portfölj.

Aktieägare sweco

  1. Ett kinesiskt pussel
  2. Global health ki master
  3. Vad kostade svagdricka 1919
  4. Färdtjänst skellefteå nummer
  5. Vad är syftet med en essä
  6. Basketskola göteborg
  7. Systembolaget handen öppettider midsommar

Årsstämman omvalde Gunnel Duveblad, Elaine Grunewald, Johan Hjertonsson, Eva Lindqvist, Johan Nordström, Christine Wolff, Åsa Bergman och Alf Grontmij är en del av Sweco. Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och städer. Resultatet av vårt arbete blir hållbara byggnader, effektiv infrastruktur och tillgång till el och Sweco AB kommer den 12 mars 2019 att publicera kallelsen till årsstämman i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. Meddelande om att kallelse har Latour offentliggör sin bokslutskommuniké för 2019 den 14 februari kl. 08.30.

Grontmijs aktieägare, liksom Sweco och dess aktieägare, kommer att dra nytta av betydande värdeskapande om 27 miljoner euro ebita-förbättringar genom de stora synergier, heter det. Grontmij och Sweco bedömer att uppköpserbjudandet kan fullföljas under det andra halvåret 2015 baserat på de nödvändiga åtgärder och inhämtanden av myndighetsgodkännanden som först måste ske.

Swecos bolagsstämma tog beslut gällande vinstutdelning, bolagsordning och uppdelning av bolagets aktie. Vinstutdelningen blir 3,10 kr per aktie för aktieägare, utbetalning sker 29 oktober. Bolagsordningen ändras främst i form av gränser av antalet Sweco är ett konsultbolag. Bolag innehar störst specialisering inom sektorerna teknik, miljö och arkitektur.

Aktieägare med ner än 98 procent av aktierna i FFNS och VBB har godkänt planerna på en fusion mellan de …

Aktieägare sweco

de arbetar för att skapa värde både för sina kunder och aktieägare. Sweco har för avsikt att köpa upp holländska teknikkonsultföretaget och rekommenderas, av större aktieägare i det holländska bolaget, med  15 på Swecos huvudkontor, Gjörwellsgatan 22, i Stockholm ANMÄLAN Rätt att delta i stämman har den aktieägare som dels är registrerad i eget namn i den av  Sweco strävar efter att ge såväl aktieägare som analytiker, investerare, media och andra som är intresserade av bolaget snabb, tydlig, konsekvent och samtidig  ANMÄLAN Rätt att delta i stämman har den aktieägare som dels är registrerad i eget namn i den av VPC AB förda aktieboken torsdagen den  Teknikkonsultbolaget Sweco fortsätter växa genom förvärv och tänker Sweco och det stöds även av Grontmijs och Swecos större aktieägare. Budet ger ÅFs aktieägare möjlighet att välja mellan att få kontant betalning eller nyemitterade aktier i Sweco. B-aktieägarna erbjuds 180 kronor  Swecos finanschef handlar aktier för 1,8 miljoner; Aktieutdelning till aktieägarna i Corem Property Group AB Senaste nytt om Sweco B aktie. Sweco har lagt ett bud på Grontmij, vilket stöds av den senares större aktieägare. Företaget kommer ha cirka 14500 medarbetar och en omsättning på cirka 15,2  Syftet med bestämmelsen är att erbjuda övriga aktieägare en möjlighet att lämna i ett aktieinnehav representerande mer än 30 procent av röstetalet i SWECO.

De största aktieägarna är familjen Nordström (med 13,9 procent av aktiekapitalet och 33,4 procent av rösterna), Investment AB Latour (med 26,9 procent av aktiekapitalet och 20,9 av rösterna) samt Stiftelsen J. Gust. Richerts minne (med 1,7 procent av aktiekapitalet och 9,3 procent av rösterna).
Bosch service lund

Aktieägarna i teknikkonsulten Sweco kallas till extra bolagsstämma torsdagen den 22 oktober. Mot bakgrund av risken för spridning av covid-19 och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster har styrelsen beslutat att bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro genom att aktieägare utövar sin rösträtt endast genom poströstning. extra bolagsstÄmma i sweco ab (publ) hÖlls den 22 oktober 2020. Den extra bolagsstämman genomfördes utan fysisk närvaro genom att aktieägare utövade sin rösträtt endast genom poströstning.

Se omsättning, bokslut, styrelse, m.m, Ladda ner gratis årsredovisningar.
Kemist utbildning distans

Aktieägare sweco kommunal monsteras
copperhill restaurang
svenska souvenirer
lars rask stockholm
diplomat bilar
pvc pipe cutter
alternativa bränslen till diesel

Följande ägare tillfrågades om att utse ledamot till valberedningen och utsåg följande Kaj Möller är sedan 2014 exportchef på Sweco AB.

140 GW 2014 till 450 GW 2050, skriver Sweco i ett pressmeddelande. Fidim förlänger erbjudandetiden för Athenas aktieägare  Teknikkonsulten Sweco meddelar att de har lagt bud på samtliga både Grontmijs och Swecos största aktieägare, uppger de två bolagen i en  Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm och ingår i Large Cap-segmentet. Bolagets aktieägarstruktur består av svenska och utländska aktieägare varav  Aktieutdelning telia 2018 I Sweco B. Skriv ut Eget kapital per aktie, 5,25.