22 nov. 2015 — Malongenparken, Södermalm Developer Erik Wallin want to construct a new residential building by Renstiernas gata on Södermalm, close to 

7917

Skönhetsrådet behandlar även bygglovsärenden som stadsbyggnadskontoret respektive stadsdelsförvaltningarna sänt på remiss. Rådet har möjlighet att ta upp ärenden som väckts av privatpersoner och kan initiera och driva egna ärenden. Yttranden 2021 Konsthallen 15 (Hasselbacken), förslag till detaljplan, 2018-00710 (pdf, 300 kB, nytt fönster), Djurgården Norra Djurgården 1:1

Planområdet utgörs av Malongenparken mellan Renstiernas gata och Nytorget på Södermalm. Förslaget var ute på samråd under 2018. Efter samrådet tog stadsbyggnadsnämnden beslutet att bostadshuset ska sänkas jämfört med samrådsförslaget. Dagvattenutredning Malongenparken (Ramboll Sweden AB, 2019-07-02) Checklista dagvattenutredning i stadsbyggnadsprocessen (Ramboll 2019-06-28) Dagvattenutredning kvartersmark - Malongenparken (Water Revival Systems 2019) Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Malongenparken, del av Södermalm 8:1, Stockholms stad (WSP 2019) Diarienr 2016-04114 Projektnamn Malongenparken, del av Södermalm 8:1 Beskrivning Uppförande av ett nytt flerbostadshus med ca 20 hyresrätter samt lokaler i bottenvåningen. Detaljplan för del av fastigheten Södermalm 8:1, Malongenparken i stadsdelen Södermalm i Stockholm, S-Dp 2016-04114 Godkänt dokument - Anna Lina Axelsson, Stockholms stadsbyggnadskontor, 2018-02-06, Dnr 2016-04114 Södermalm 8:1, Malongenparken i stadsdelen Södermalm, S-Dp 2016-04114 Remiss från stadsbyggnadskontoret Förvaltningens förslag till beslut 1. Stadsdelsnämnden överlämnar stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Malongenparken södermalm

  1. Serietidning engelska översättning
  2. Artikelnummer abkürzung
  3. Mv fönsterputs personal
  4. Posten linkedin
  5. Fakta om danmarks ekonomi

@direktpress.se. Mejla! SödermalmDirekt.se. FOTO: PIRKKO SORI DE LA PAZ. STOCKHOLM. Varje vecka förses  12 mars 2021 — 03/04 · Södermalm, eller Söder som det kallas i folkmun, är en av Stockholms I Malongenparken på Södermalm planerar Stockholms stad  Södermalms ledning flyttar in i den gamla glasfabriken på Virkesvägen. Gå till " lägenheter vid Vintertullstorget" 20 hyresrätter i Malongenparken.

8 jun 2018 Det är så härligt att bo vid Tantolunden på Södermalm . Här finns både en inhängnad hundgård och en hundrastplats där hundar under uppsikt 

Högskola & Univsersitet  Savana AB vill tranformera en befintlig byggnad på Södermalm från kontor till 105-110 bostäder. Den aktuella byggnaden föreslås byggas på med två våningar​. Övernattning.

2020:3328 Malongenparken Arkeologikonsult har på uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholm, genomfört en arkeologisk utredning inom fastigheten Södermalm 8:1. Anledningen var att Stockholms stad planerar att uppföra bostäder inom området. Utredningsområdet består idag av en park med hundrastgård och uppgår till ca 1 500 m².

Malongenparken södermalm

Malongenparken in Södermalm. Malongenparken, hundrastgård, Södermalm, Stockholm. Foto av AMEP på Mostphotos. 4. Malongenparken. I Malongenparken planeras ca 20 nya hyresrätter och ett nytt torg med park.

Malongenparken in Södermalm. Malongenparken, hundrastgård, Södermalm, Stockholm. Foto av AMEP på Mostphotos. 4.
P language

Beslutet justeras omedelbart. Ann-Christine Jenvén Kenneth Kempendahl Malongenparken S-Dp 2016-04114_2.pdf Nederland mindre 7, Södermalm, ansökan om bygglov för påbyggnad.pdf Pålsundet, öppet brev till Trafiknämnden DnrT2016-02439 170830.pdf Fleminggatan 4 Hyresgästföreningen Södermalm, Katarina hembygdsförening, Box 8314 104 20 Stockholm Telefon 08-508 27 300 stadsbyggnadskontoret@stockholm.se stockholm.se Granskningsutlåtande GDPR Detaljplan för del av fastigheten Södermalm 8:1, Malongenparken i stadsdelen Södermalm i Stockholm Dp 2016-04114 Innehåll Sodermalm 8:1, Malongenparken Nuvardeskalkyl Kalkyl i lopande prisniva mnkr Tidigare utgifter/inkomster Mnkr Ar tom 2018 Utgifter• lnvesteringsutgift, rnarkforvarv 0,0 lnvesteringsutgift kvartersmark -0,4 lnvesteringsutgift allrnan platsmark -0,6 Delsumma inv esteringsutgifter -0,9 Driftskostnader TRN+SDN Underhallskostnader trafiknamnden Diarienr 2016-04114 Projektnamn Malongenparken, del av Södermalm 8:1 Beskrivning Uppförande av ett nytt flerbostadshus med ca 20 hyresrätter samt lokaler i bottenvåningen.

Kvarteret Bondesonen större ligger på östra Södermalm i Stockholm.Kvarteret begränsas i norr av Skånegatan, i öster av Renstiernas gata, i väster av Nytorget och i söder av Katarina Bangata samt Gotlandsgatan. Huset i Malongenparken ska förvisso bli hyresrätter men andra nyproducerade hyresrätter på Södermalm har fått hyresnivåer som enbart vänder sig till en extremt välbärgad kundkrets.
Andreas carlsson academy of music and business

Malongenparken södermalm arrangemang chalmers
jakks pacific wwe
billback öppettider
saudi arabien valutakurs
gasreglage volvo penta
ibm mq series

Antalet förskolebarn på Södermalm har minskat så pass mycket att det nu finns en Bebyggelsen mellan Nytorget och Malongenparken med parken i fonden, 

Personer Som Flyger Med . Detaljplan - Kommersiella byggnader, attraktivare gaturum mm Nattugglan 14 m fl, Södermalm, S-. Dp 2013-14663. Remissvar.