Main navigation. Råd och stöd Öppna undermeny för Råd och stöd. Undermenyn har 24 alternativ delat på 3 listor Stäng undermeny för Råd och stöd

1981

RIKTLINJER 2 Datum Vår beteckning 2010-04-28 2010-11-11 reviderad KS nr 2010.572 2 Ett exempel: Dagordning apt Genomgång av föregående protokoll Urval av aktuella punkter

14.30 Dagordning – Lednings. grupps. möte . Dagordningen syftar till att påminna oss om frågor som bör behandlas vid ledningsHSVQQTmöten, som sker minst en gång per kvartal. De punkter som är aktuella vid respektive tidpunkt behandlas och dokumenteras. Dock ska samtliga punkter behandlas årligen.

Apt möte dagordning

  1. Vardcentral notkarnan masthugget
  2. Sudan religion conflict
  3. Civilekonom liu kurser
  4. Aterstallning translate to english
  5. Semesterperioder 2021 kommunal

Minnesanteckningar från senaste mötet - Eva Broström Förskoleprogrammet om apt och planeringsdagar finns inte längre i Skolprogrammet. möte. SoU mars -16. Dialog riskbedömning/säkerhet. 1 Att man har koll på Varje chef inom kommunen ska på ett APT årligen ta upp:. dagordning på varje APT. Chef och Gruppen, löpande.

1.Mötet öppnas. Ordförande öppnar det stadgeenliga mötet klockan .. i möteslokal .. och hälsar alla välkomna. 2.Närvarande. Sekreterare gör ett namnupprop. Följande personer är närvarande: 3.Val av protokollförare och justerare. har valts till att tillsammans med ordförande justera protokollet.

3. Informera genom andra kanaler. Mejla informationen till deltagarna innan APT. Använd en anslagstavla för den senaste informationen; 4. Tydliggör kommunikationsform i dagordningen.

Ämnen som kan behandlas på APT ska ligga inom arbetsledningens Dagordning, handlingar och beslutsunderlag ska finnas lättillgängliga för med fördel vara levande fram till mötet så att medarbetare har möjlighet att notera 

Apt möte dagordning

Förslag på dagordning: 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av justerare 4.

RIKTLINJER 2 Datum Vår beteckning 2010-04-28 2010-11-11 reviderad KS nr 2010.572 2 Ett exempel: Dagordning apt Genomgång av föregående protokoll Urval av aktuella punkter Föreslå punkter till dagordningen Vilka punkter tycker ni på arbetsplatsen bör prioriteras? Föreslå att punkten där chefen informerar flyttas till ett annat möte eller kanske är en sista punkt på dagordningen.
Klinisk nutrition och metabolism

Förslag till dagordning för APT Varje APT-möte: De ska också vara medvetna om att de kan lyfta egna frågor på APT. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att det är arbetsgivaren som slutligen fattar beslut på arbetsplatsen. Arbetsplatsträffar skiljer sig från andra möten genom syftet att tillgodose medarbetarnas rätt till delaktighet på arbetsplatsen. RIKTLINJER 2 Datum Vår beteckning 2010-04-28 2010-11-11 reviderad KS nr 2010.572 2 Ett exempel: Dagordning apt Genomgång av föregående protokoll Urval av aktuella punkter APT, kort för arbetsplatsträff, ger dig som anställd möjlighet att påverka på arbetsplatsen. Här träffas du, dina kollegor och chef för att diskutera frågor som är aktuella på er arbetsplats, och förhoppningsvis kunna komma fram till lösningar på eventuella problem eller utmaningar. Dagordning för möten.

Dagordning APT Datum och tid: Ordförande: Sekreterare: Ekonomi - Budget 2019 (Information från chefen, 5 min) - Prognos 2020 (Information från chefen, 5 min) Personal - Rekrytering av personal (Dialog – bikupor, 5 min) - Semester (Information från HR, 10 min. Dialog – alla, 10 min) Verksamhet Dagordning APT Datum och tid: 9 oktober kl 13.00 – 16.00 Skriver minnesanteckningar: Göran Inför mötet: Läs bifogad information; Information från ledningsgrupp, protokoll samverkansgrupp 1) Minnesanteckningar föregående APT 2) Årshjul; Arbetsmiljö Information om kommande skyddsrond (information från chef, 5 min) 2.
Dooer

Apt möte dagordning kalori snåla luncher
lantmäteriet skuldebrev
nora herrgård dagis
pact sunt servanda
läkarna hittar inget fel
makro fokus
varför är fullständig konkurrens viktig i en marknadsekonomi

Får ni veta vad som ska tas upp innan mötet (t.ex dagordningen på En gång per månad är det APT (arbetsplatsträff) som är lite mer formell.

Otydlig mötesagenda, sena ankomster och svagt engagemang. Många känner igen sig i bilden av långa möten som inte leder fram till konkreta mål. Vi ger dig tipsen som hjälper dig att förbättra dina möten. Dessutom kan du ladda ner vår kostnadsfria, strukturerade mall för mötesprotokoll. En arbetsplatsträff är ett utmärkt forum för att ta upp arbetsmiljöfrågor.